logowanie

Historia firmy Kawuska
Kawuska była pierwszą polską firmą produkującą wieczne pióra. Założył ją w Warszawie w 1895 roku Konrad Wasilewski. Nazwa Kawuska pochodzi od pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela i skrótu słowa spółka s-ka czyli KA-WU-SKA.

Na początku firma mieściła się przy ulicy Płockiej 29. Wejście firmy na rynek od razu z piórami byłoby bardzo trudne, dlatego zaczęła od przyborów biurowych takich jak pluskiewki, spinacze, zszywki, cyrkle, kałamarze, podstawki do piór i pieczęci, dziurkacze, stalówki do piór maczanych. Wysoka jakość przyborów biurowych i duży asortyment wyrobów oraz duże zapotrzebowanie na te wyroby pozwoliły podwoić w ciągu 6-ciu lat kapitał zakładowy do 60 tysięcy rubli, a zatrudnienie wzrosło z 20 osób (jakie było na początku działalności firmy) do 200 osób.

Bardzo duże unowocześnienie parku maszynowego pozwoliło na zwiększenie dynamiki rozwoju. Rok później firma zatrudniała już 250 osób, kapitał zakładowy zwiększył się o 15 tysięcy rubli czyli wynosił 75 tysięcy rubli. Roczny obrót firmy Kawuska wyniósł 150 tysięcy rubli (rok wcześniej 120 tysięcy rubli).
Osiągnięcie takiego poziomu pozwoliło nie tylko na zaspokojenie krajowego rynku ale również na ekspansję, głównie na wschód. Społeczeństwo rosyjskie piszące piórami było na tyle zamożne, że mogłoby kupować pióra zachodnie. Wysoka jakość piór Kawuski zdecydowała, że to właśnie dla niej otworzył się rynek zbytu na wschodzie. Pióra tej firmy były sprzedawane na terenie całej Rosji a w takich miastach jak: Moskwa, Kijów, Władywostok, Odessa świadczyły o prestiżu właściciela.

O bardzo wysokiej jakości piór Kawuska świadczyło to, że firma na wszystkie swoje pióra dawała 25 lat gwarancji. Najbardziej skomplikowana była produkcja stalówek. Zwiększenie precyzji wykonania stalówek uzyskiwano dzięki coraz lepszym i nowocześniejszym maszynom. Jednak ostateczne wykończenie należało do wysoko wykwalifikowanych rzemieślników. Każda stalówka po wykonaniu była testowana.

W 1927 roku firma Kawuska wypuściła 10 tysięcy akcji o wartości 100 złotych, co dało kwotę 1 miliona złotych kapitału zakładowego.

Na ulicy Elektoralnej 5 powstało biuro sprzedaży oraz punkt sprzedaży detalicznej
o charakterze obecnych (współczesnych) boutików, natomiast fabryka powróciła na
ul. Płocką 29. Firma działała do wybuchu II Wojny Światowej.

W ostatnim okresie w asortymencie produkowanych piór znajdowały się 4 rodzaje piór: Kawuska, Kawuska-Cristal, Eternum, Eternum-Jubileuszowe. Najwyższej klasy były pióra nazwane nazwą firmy Kawuska. Wszystkie rodzaje miały modele różniące się kształtem i kolorami. Były pióra wzorzyste, gładkie i perliste (powierzchnia pióra dawała wyjątkowy odblask). Niektóre rodzaje posiadały do 10 modeli.
Pióra rodzajów: Kawuska i Kawuska-Cristal posiadały stalówkę wykonaną z 14-karatowego złota z utwardzoną końcówką stopem osmiridium, natomiast Eternum stalówkę z 14-karatowego złota z irydową końcówką.

Pióra napełniane były za pomocą przycisku, skręcania gumy pokrętłem na końcu korpusa. Najbardziej doskonałym rozwiązaniem były pióra napełniane tłokiem. Pióra męskie miały ok. 15,5 cm, damskie nieco mniej, ok. 12,5 cm. Produkowane były również pióra tzw. Combo, w których pióro wieczne w jednej całości miało również ołówek. Pióra przyciskowe po założeniu przedłużaczy mogły być piórami gabinetowymi na biurko.
Pióra produkowane były z 10 wielkościami stalówek, a w ramach tych wielkości 8 grubościami pisania stalówek: K, EF, F, M, B, BB, L, LB. Stalówka o grubości pisania K była specjalnie utwardzona i była stosowana do przebitek. Gdy potrzebne było uzyskanie większej ilości kopii firma proponowała pióro Popular. Miało ono szklaną stalówkę, która pozwalała uzyskać 6 kopii.

W 1939 roku najdroższe wieczne pióro firmy Kawuska rodzaj Kawuska kosztowało 42,- złote, najdroższy ołówek automatyczny kosztował 12,- złotych, natomiast najdroższy komplet był w cenie 48,- złotych.

Wanda Wardecka

Członek PKMiKP
Przedstawiamy pióra obecne na zawsze w historii Polski:

Omas - Lech Wałęsa - Pióro symbolizujące wolność

obejrzyj zdjęcie w powiększeniu

"Kiedy, przed ponad pół wiekiem, "Wielka Trójka" w Jałcie dokonała podziału Europy, stała się ona wielkim polem bitwy. Po obu stronach Łaby szykowano dywizje i armie, składy amunicji i punkty dowodzenia. I ta bitwa rozegrała się przed dziesięciu laty. Setki tysięcy żołnierzy zostało odrzuconych na tysiące kilometrów. Miliony obywateli, dziesiątki narodów odzyskały swoją wolność. Walka ta rozpoczęła się w 1980 roku w Polsce, a zakończyła "jesienią narodów" w 1989. Nie padł w niej ani jeden strzał, strzelały tylko korki od szampana. To było największe zwycięstwo XX wieku. Nie polała się krew tylko atrament pod dokumentami fundującymi nowy porządek w Europie. Pióro jest najlepszym symbolem, który to przypomni."
Lech Wałęsa
Przekazując światu to pióro, firma Omas oddaje cześć Laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie w 10 rocznicę zburzenia porządku politycznego w Europie, ustanowionego na konfederacji w Jałcie.
Limit 1989 kolejno numerowanych egzemplarzy podkreśla znaczenie roku 1989, który zapoczątkował przemiany w Europie. Lech Wałęsa stał się światowym symbolem tych przemian.
Skuwkę i część korpusu wykonano ze srebra próby 925. Na korpus została nałożona szlachetna , czarna laka. Stalówka, z 18K złota, pokryta jest rodem z wygrawerowanymi datami wydarzenia. Inne elementy pióra zostały wykonane z 18K złota. Oryginalny podpis Lecha Wałęsy na korpusie nadaje temu niepowtarzalnemu dziełu element osobisty.
Cień Jałty...
"Kiedy w krymskim uzdrowisku Jałta, politycy zasiedli do wspólnego zdjęcia ( a musieli siedzieć, bowiem prezydent USA cierpiał na bezwład nóg, do czego się nie przyznawał), nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że dokonują podziału Europy na blisko pół wieku. Nazwa tego kurortu stała się symbolem nie liczenia się z aspiracjami i potrzebami średnich i małych państw. Potęgi podzieliły świat, nie pytając jego mieszkańców o zdanie. Jałta stała się symbolem zniewolenia i braku podmiotowości w polityce. Jałta rzuciła swój złowrogi cień na całą Europę.
Rok później jeden z sygnatariuszy jałtańskich, sir Winston Churchil, w amerykańskiej miejscowości Fulton zrozumiał, że od Szczecina nad Bałtykiem, po Triest nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna. Wiele milionów ludzi znalazło się we władzy nieludzkiego systemu, niszczącego narody ekonomicznie, ekologicznie, a czasem nawet fizycznie. Opór przeciw temu systemowi istniał cały czas, ale był tłumiony gąsienicami sowieckich czołgów. Tak było w 1953 w Berlinie, w 1956 w Budapeszcie, w 1968 w Pradze. Przełom nastąpił w sierpniu 1980 roku, kiedy to w Polsce powstał pierwszy, niekomunistyczny związek zawodowy "Solidarność". W rok później został on przez władze wojskowe zmuszony do zejścia do podziemia.Polityka represji nie przydała się na nic i władze zmuszone były zasiąść do rozmów z opozycją.
Były to tak zwane rozmowy "okrągłego stołu", które doprowadziły 4 czerwca 1989 do częściowo wolnych wyborów. W ich rezultacie powstał pierwszy niekomunistyczny rząd na wschód od Łaby. Przywódcą i symbolem tych zmian był w Polsce Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność" i pierwszy demokratycznie wybrany prezydent RP. Zmiany w Polsce uruchomiły tak zwaną "reakcję domina" : najpierw masowe ucieczki z NRD, zwycięstwo opozycji na Węgrzech, "aksamitną rewolucję" w Czechosłowacji, upadek muru berlińskiego, strzały na ulicach Bukaresztu. Wszystkie te wydarzenia zyskały nazwę "jesieni ludów".
Złowrogi cień Jałty zaczynał niknąć w świetle demokratycznych przemian. Lawiny tych procesów nie dało się powstrzymać. Rozwiązany został Układ Warszawski, a później i Związek Radziecki. Setki milionów ludzi odzyskały wolność i niepodległość. Układ jałtański przeszedł na karty podręczników historii. Jej ironią jest fakt, że samo uzdrowisko znalazło się w granicach niepodległego państwa: Ukrainy. Sala zaś, w której podpisywano Układ Warszawski posłużyła rozmowom "okrągłego stołu" i przyjęciom pierwszego demokratycznego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, któremu Polska i narody Europy centralnej i wschodniej zawdzięczają wolność".
Marek Karpiński
Instytut Lecha Wałęsy
Marlen- Polish Prestige- Włoskie rzemiosło i polska dusza

obejrzyj zdjęcie w powiększeniu

To pierwszy instrument piśmienniczy powstały z myślą o godnym reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej, i zarazem pierwsze pióro wytworzone wyłącznie dla polskiego odbiorcy.
Do wykonania tak godnego pióra zostały użyte wyłącznie najbardziej ekskluzywne materiały, takie jak żywica, srebro 925, złoto 18K. Każdy egzemplarz jest numerowany, posiada stalówkę ze słota 18K, oraz ciśnieniowy system napełniania. Zaopatrzony został również w eleganckie etui wraz z kałamarzem, oraz certyfikat potwierdzający autentyczność pióra.

Aurora-Papa - Pióro poświęcone największemu Polakowi wszechczasów

obejrzyj zdjęcie w powiększeniu

Aurora- PAPA to ostatnia seria poświęcona Janowi Pawłowi II za jego życia, upamiętniająca 25 lat pontyfikatu - mały klejnot zainspirowany najbardziej szlachetnymi uczuciami. Nie tylko wspaniały projekt i wybór kunsztownych materiałów, ale właśnie uczucia które wywołuje, stanowią o jego najwyższej drogocenności
Powstało ono aby uhonorować uniwersalne wartości jednoczące ludzi i wchodzące w głąb duszy. Aurora kreuje z pasją pióro wieczne będące także symbolem pokoju i braterstwa, tworzącym mocną podstawę na której można budować teraźniejszość i przyszłość.
Pozłacana skuwka ma wygrawerowane dwa papieskie herby. Z jednej strony jest to orzeł, po raz pierwszy użyty jako herb przez papieża Innocentego III(1198-1216). Z drugiej strony znajduje się herb symbolizujący obecnego papieża :krzyż i litera M, będąca symbolem Maryi. Zwieńczeniem tego dzieła sztuki jest pozłacany klips. Korpus wykonany z wielobarwnego materiału o wyglądzie marmuru, specjalnie stworzonego przez firmę Aurora, przypomina wyglądem kolumny na placu Św. Piotra.
W górnej części skuwki wygrawerowany jest napis XXVI. PAULUS II aby uhonorować obecnego Arcykapłana. Po raz pierwszy w historii ,firma AURORA zdecydowała się na pokrycie metalowego uchwytu pióra złotem. Wyróżnia się ono również osadzonym na wierzchołku skuwki białym agatem.
Zbiorniczek na atrament, ukryty w korpusie pióra , zapewnia dodatkowo dwie strony pisania mimo widocznego w okienku braku atramentu. Stalówka jest wykonana z litego 18 karatowego złota.

e-mail  |  góra  |  strona główna