logowanie

Strony Kolekcjonerów

Strony kolekcjonerów umieszczone już w naszym serwisie:
strona Magdaleny Sosenko


Zachęcamy członków Klubu do prezentacji informacji o swoich kolekcjach.
Oferujemy członkom Klubu usługę, dzięki której umieszczenie informacji o własnej kolekcji w internecie staje się bardzo łatwe. Wystarczy przesłać teksty i zdjęcia e-mailem na adres klub@kolekcjonerzy-pior.pl. Zredagujemy je i umieścimy w naszej witrynie.

Dbamy o prywatność członków Klubu. Prezentacja kolekcji jest z zasady anonimowa, ale decyzję o tym, czy i jakie dane o sobie ujawnić zostawiamy w rękach kolekcjonera.

Nawet w przypadku zastrzeżenia anonimowości goście naszej witryny mają możliwość przesłania e-maila do kolekcjonera bez poznania jego adresu. Do kolekcjonera należy decyzja, czy odpowiedzieć na próbę nawiązania kontaktu.

Uwaga: Te osoby, spośród członków Klubu, które posiadają podstawowe umiejętności tworzenia stron internetowych w języku HTML mogą samodzielnie przygotować swoja prezentację. Aby zachować spójny wizerunek graficzny całej witryny przygotowaliśmy szablon prezentacji w dwóch wersjach kolorystycznych. Są one dostępne do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania szablonu i postępowanie zgodnie z nią. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania redakcji nadesłanych materiałów.
Szablon 1 (ZIP, 97 KB)
Szablon 2 (ZIP, 86 KB)
Instrukcja użycia szablonu Strony Kolekcjonera (RTF, 16 KB)

e-mail  |  góra  |  strona główna